Straks wonen op 'de stort'?

Magazine cover

Proef op de som in Brabant

“In Bergen op Zoom zie ik niet direct een hotel
verschijnen op De Kragge. Maar een vorm van economische bedrijvigheid zie ik wel voor me.”

Patrick van der Velden • Wethouder Bergen op Zoom

afbraakproces doorgaan. Na 10 jaar is de stortplaats volgens de normen schoon genoeg om het terrein economisch te kunnen gebruiken, zo is de verwachting. Op basis van eerdere onderzoeken heeft de stortplaats daarna geen bijzondere aandacht meer nodig.

Geen eeuwige nazorg
Omdat wij ons nageslacht niet met (de eeuwigdurende nazorg van) ons afval opzadelen, bespaart dit miljoenen euro’s per jaar. En er ontstaat ruimte voor nieuw ge-bruik, afhankelijk van de locatie van de vuilstort. De proef wordt overigens ook gehouden in Noord-Holland (Wieringermeer) en Flevoland (Almere).

Niet organisch afval wordt chemisch geneutraliseerd, organisch afval vergaat. Vocht dat vrijkomt wordt gezuiverd en deels weer teruggepompt in de stortplaats. Op die manier spoelt de stortplaats zichzelf schoon. Door steeds opnieuw zuurstof toe te voegen, blijft dit

Bij de nieuwe methode is
de bovenafdichting geen
vloeistofdichte constructie,
maar enkel een afdekking.
Er komt wel een bovenlaag op
het afval zodat er geen stank is, geen vuil kan verwaaien
en geen ongedierte bij het
afval kan.

Stortplaats spoelt
zichzelf schoon

2035

Terug

Terug

‘Het doel van de proef is goed’

Milieuwethouder Patrick van der Velden van Bergen op Zoom is blij dat zijn stad 1 van de 3 proef-
plaatsen is. “Het doel van de proef is goed, want daarmee schuiven we de afvalberg niet voor ons uit.”
Traditioneel krijgt een stortplaats

eerst een zogeheten onderaf-dichting. Dan wordt er jarenlang gestort, en daarna wordt de
‘berg’ aan de bovenkant perma-nent afgedicht. Bij de proef met de nieuwe methode worden water en lucht in de stortplaats toegevoegd. Met als doel de aanwezige biolo-
gische afbraakprocessen in de stortplaats te stimuleren.

Benieuwd
“Ik zie die katalysatorwerking
wel gebeuren. Daarom ben ik
ook extra benieuwd naar de
resultaten van de proef”, aldus wethouder Van der Velden.

Stortplaats De Kragge II in Bergen op Zoom (formeel Deponie Zuid) is 16 hectare groot. Ruim 5 hectare daarvan is al bedekt.
De proef die komen gaat, heeft betrekking op de resterende ruim 10 hectare. Dat zijn ongeveer 18 voetbalvelden.

2027

Uitleg proef

BEKIJK DE FILM

Uitleg proef

BEKIJK DE FILM

Stortplaats spoelt
zichzelf schoon

Lees meer

Stortplaats spoelt
zichzelf schoon

Lees meer

Terug

Terug

1993

2027

2035?

Lees meer

Lees meer

Milieu

Proef op de
som in Brabant

wonen op ’de stort’?

Op voormalige stortplaatsen in Brabant
kun je al golfen en op andere manieren recreëren. Maar wonen kun je er nog niet. Toch kan dat in de toekomst werkelijkheid worden. Een proef op 3 plaatsen in Ne-derland, waaronder in Brabant, moet dat
de komende 10 jaar duidelijk maken.
In november komen de handtekeningen in ieder geval op papier. De provincie kiest voor milieubewustzijn en duurzaamheid
van stortplaatsen.

ZOU U STRAKS OP ZO’N VOORMALIGE STORTPLAATS GAAN WONEN?

Poll:

ZOU U STRAKS OP ZO’N VOORMALIGE STORTPLAATS GAAN WONEN?

Poll:

ZOU U STRAKS OP ZO’N VOORMALIGE STORTPLAATS GAAN WONEN?

Poll:

x

x

x

x

Brabant Magazine 14 - Actueel

Brabant Magazine 14 - Brabantse designwereld bloeit

Technology by MagStream Real Time Publishing